BIURO RACHUNKOWE

Księga handlowa

  • rejestracja/aktualizacja danych podmiotów gospodarczych
  • opracowanie planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do  potrzeb jednostki
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • indywidualny opiekun państwa firmy
  • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatkowych (CIT, VAT, PIT)
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • sporządzanie sprawozdań dla  GUS, NBP, rocznych sprawozdań finansowych, okresowych raportów dla zarządu
  • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej
  • współpraca z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdań
  • sporządzanie wniosków kredytowych

VERTE MARCELINA WYPYSZEWSKA-HRYBACZ
UL.OBORNICKA 105A/5B
51-114 WROCŁAW
NIP: 775-258-19-25
MAIL : MARCELINA.HRYBACZ@GMAIL.COM
TELEFON 665-409-960