Księga handlowa

 • rejestracja/aktualizacja danych podmiotów gospodarczych
 • opracowanie planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do  potrzeb jednostki
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • indywidualny opiekun państwa firmy
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatkowych (CIT, VAT, PIT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie sprawozdań dla  GUS, NBP, rocznych sprawozdań finansowych, okresowych raportów dla zarządu
 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej
 • współpraca z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdań
 • sporządzanie wniosków kredytowych

Księga Podatkowa

 • rejestracja działalności gospodarczej
 • bieżąca ewidencja dokumentów
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych ( VAT, PIT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczenia z ZUS właścicieli firmy
 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej

Ryczałt

 • Komputerowe prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • przygotowywanie rozliczeń podatku dochodowego
 • przygotowywanie rozliczeń podatku VAT
 • przygotowywanie innych niezbędnych deklaracji
 • sporządzenie rozliczenia rocznego
 • reprezentacja firmy przed urzędem Skarbowym i ZUS

Kadry i płace

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Naliczanie płac pracowników etatowych i sporządzanie wynikających z nich deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 • Kierowanie na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie

Doradztwo podatkowe

 • pomagamy wybrać najlepsza dla Twojej firmy forme opodatkowania w zalezności czy lepsze będzie dla Ciebie opodatkowanie podatkiem liniowym czy też na zasadach ogólnych. Czy warto być podatnikiem VAT czy też nie.
 • Doradzimy w wyborze najlepszej formy prowadzenia działalnosci i przeprowadzimy ewentualne przekształcenie
 • Zminimalizujemy Twoje składki na ZUS

Rejestracja i przekształcenia firm

 • rejestracja przedsiębiorców – wnioski CEIDG-1
 • Spółka z o.o. w 24 h – zakładanie spółki przez internet
 • Zakładanie spółek:
  • spółka partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna,
  • spółka cywilna.
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

VERTE MARCELINA WYPYSZEWSKA-HRYBACZ
UL.OBORNICKA 105A/5B
51-114 WROCŁAW
NIP: 775-258-19-25
MAIL : MARCELINA.HRYBACZ@GMAIL.COM
TELEFON 665-409-960

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2503.0952842425113!2d17.02448531575664!3d51.14359397957692!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470fe98f151ec723%3A0x57831f32129e65cc!2sObornicka+105A%2C+51-114+Wroc%C5%82aw-Psie+Pole!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1538740656937" width="2500" height="400" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>